Použitie penového skla GEOCELL®

V súčasnosti najrozšírenejšie formy praktických aplikácií:

pod základové dosky budov na všetky účely, či už rodinné domy, bytové domy, priemyselné a obchodné celky, pod podlahy bez základovej dosky v novostavbách, ale aj v existujúcich objektoch – tu spája penosklo v sebe odvetrávaciu /drenážnu/ vrstvu a tepelnú izoláciu a šetrí disponibilnú výšku konštrukcie, vystupuje ako materiál prenášajúci záťaž a materiál odstraňujúci tepelné mosty, nulovou zmáčavosťou zabraňuje vzlínavosti vlhkosti, chráni objekty pred kumuláciou radónu atď….

ako izolácie striech a terás – výborné tepelno-izolačné vlastnosti a nízka hmotnosť, veľmi vhodné aj pre strechy so zeleňou – tu granulát plnohodnotne splní funkciu nehorľavej tepelnej izolácie v triede A1 a pri požiari neuvoľňuje žiadne škodlivé plyny alebo pary

na odľahčovanie preťažených stropných konštrukcií pamiatkových budov a chrámov – nízka hmotnosť, vysoká únosnosť, termo a hydroizolácia

ako postranné izolácie vonkajšej steny pivníc alebo podúrovňových priestorov, pre podzemné garáže – výborné tepelno a hydroizolačné vlastnosti, vodeodpudivosť, mrazuvzdornosť

na podlahové sanácie starých budov a ich tepelné odizolovanie – výborné tepelno a hydroizolačné vlastnosti, malá stavebná výška, nízka hmotnosť, vysoká únosnosť

na izolácie plavární, bazénov a iných rekreačných stavieb, tepelné úpravy vonkajších i vnútorných športovísk, hál a oddychových zón, pod vyhrievané exteriérové aj interiérové plochy – výborné tepelno a hydroizolačné vlastnosti, vodeodpudivosť, mrazuvzdornosť

ako únosné podložie pre parkovacie plochy, cesty a cestné privádzače – nízka hmotnosť, vysoká únosnosť a schopnosť pohlcovať záťaž, hydroizolačné vlastnosti, vodeodpudivosť, mrazuvzdornosť, stabilita mechanických a chemických vlastností, odľahčuje základovú pôdu a pri mokrej pôde zlepšuje vztlak, poskytuje možnosť opakovanej jednoduchej recyklácie a použitia

 

Vzhľadom na uvedené vlastnosti penového skla sa ponúkajú ďalšie a ďalšie možnosti širokého využitia a uplatnenia pri realizácii novostavieb, ale aj pri rekonštrukciách a adaptáciách existujúcich objektov.