Výroba penového skla GEOCELL®

Východiskovým materiálom pre výrobu tohoto unikátneho produktu je staré, použité sklo a sklenené črepy najrôznejšej kvality – je jedno, či to boli poháre, fľaše, okenné tabule alebo iná forma, či bolo sklo číre, zelené, hnedé, alebo inej farby.

3

Materiál v tejto podobe už prakticky iným spôsobom nepoužiteľný a zaťažujúci skladovaním životné prostredie. Z tohoto všetkého, bez rozdielu, GEOCELL® vyrobí sklopenový granulát a vdýchne materiálu novú tvár a nové poslanie.

2

V niekoľkostupňovom automaticky riadenom procese dochádza jednak k postupnému triedeniu a čisteniu suroviny /etikety, zvyšky pôvodného obsahu,zvyšky plastových obalov,…/ a jej drveniu na menšie, plus-mínus rovnako veľké frakcie vhodné na ďalšie technologické spracovanie.

4

V ďalšom kroku sa táto homogenizovaná sklenená drť s časticami veľkosti do 10 mm melie v guľovom mlyne na veľmi jemnú sklenenú múčku.

5

Vo vírivkovej miešačke sa do múčky primiešavajú minerálne aktivátory, ktoré majú dôležitú úlohu v ďaľšom technologickom kroku a “urobia” zo skla penosklo…

7

Sklenená múčka sa kontinuálnym prepravníkom posúva v rovnomernej vrstve do elektricky vykurovanej kontinuálnej /priebežnej/ pece, kde príde pri teplote okolo 900°C k zliatiu múčky do tekutej taveniny, ktorú vyparujúce sa minerálne aktivátory rovnomerne napenia.

8

Na druhej strane priebežnú pec už opúšťa súvislá plochá platňa z penového skla s teplotou 300 – 400°C. Rýchlym tuhnutím a ochladzovaním na vzduchu vznikajú v dôsledku vnútorných napätí v súvislom materiáli trhliny. Tento proces je regulovný rýchlosťou posuvu materiálu z pece na chladný vzduch.

10

Výsledkom rýchleho ochladzovania a tým vznikajúcich vnútorných napätí v penosklovom materiáli je, že súvislé chladnúce penové sklo sa samovoľne láme.

12

Na konci procesu je viac-menej homogénny granulát ochladnutého penoskla s frakciami veľkosti 3 – 6 cm v priemere, bez potreby akéhokoľvek ďalšieho upravovania.

15

Toto je finálna podoba, v ktorej sa sklopenový granulát priamo zo skládky vo výrobe expeduje na jednotlivé stavby.

18

Penové sklo sa expeduje buď priamo vo voľne loženej forme na nákladom aute, alebo v takzvaných “Big Bagoch”, ktoré uľahčujú vykládku na zle prístupných staveniskách a zjednodušujú manipuláciu a ukladanie čistého materiálu na stavbe.