Základná charakteristika penového skla

Penové sklo ako stavebný materiál budúcnosti


Základná charakteristika

Predstavte si, že by existoval v stavebníctve materiál, ktorý by mal výborné tepelnoizolačné vlastnosti, absolútne by odolával vlhkosti, bol úplne nehorľavý, bol by schopný prenášať vysoké zaťaženia v tlaku, mal drenážne vlastnosti a po sto rokoch by vyzeral presne ako v deň, keď ste ho použili…

Okrem toho tento materiál

 • má prípustné napätie v tlaku pri zhutnení 1,6 : 1 je 280 kN/m²
  – pevnosť v tlaku jednotlivého zrna je 5,00 N/mm²
 • môžete ním bez prerušenia realizovať izoláciu bez tepelných mostov
  – tepelná vodivosť pri zhutnení 1,3 : 1 za sucha je 0,080 W/mK
  – tepelná vodivosť pri zhutnení 1,3 : 1 za mokra je 0,130 W/mK
 • materiál má bunečne uzavretú štruktúru, neviaže takmer vôbec vodu a izoluje za vlhka i za sucha
 • je mrazuvzdorný a možno ho zabudovávať priamo, bez dodatočného zakladania proti mrazu
 • je zhutniteľný a tým priamo predurčený na pohlcovanie záťaže
 • je výnimočne ľahký, odľahčuje základovú pôdu a pri mokrej pôde zlepšuje vztlak v stave voľne sypanom aj v stave zhutnenom
 • je ideálnym násypovým materiálom s dobrými drenážnymi vlastnosťami
 • je nehorľavý v triede A1 a pri požiari neuvoľňuje žiadne škodlivé plyny alebo pary
 • ako 100%-ne recyklovaný výrobok z použitého skla je anorganický, rezistentný takmer voči všetkým kyselinám, zásadám, rozkladu, starnutiu, baktériám, plesniam, hlodavcom, vlhkosti a mrazu

Vlastnosti

 • penové sklo Geocell má výborné tepelno-izolačné vlastnosti – hodnota Lambda vo voľne sypanom materiáli dosahuje 0,06 W/m.K, v zhutnenom materiáli dosahuje 0,08 W/m.K 
 • je mrazuvzdorné a znižuje nezamŕznu hĺbku základovej špáry 
 • je zhutniteľné čím dosahuje vysoké hodnoty únosnosti – až 180 kN/m² a viac, podľa pomeru zhutnenia 
 • je ľahké (150 kg/m³ ), odľahčuje podložie, nosnú, strešnú, či inú konštrukciu /podľa použitia v konštrukcii/, u mokrých podloží zlepšuje vztlak 
 • má uzavretú bunečnú štruktúru, neviaže vodu a tepelne izoluje za vlhka i za sucha 
 • či už voľne sypané alebo zhutnené je ideálnym násypovým materiálom s dobrými drenážnymi vlastnosťami v spodnej vrstve násypu a umožňuje cirkuláciu vzduchu v konštrukcii 
 • je nehorľavé, trieda A1, v prípade požiaru neuvoľňuje žiadne škodlivé plyny, alebo splodiny 
 • ide o 100%-ne recyklovateľný výrobok z použitého skla, je anorganické, rezistentné takmer voči všetkým kyselinám, zásadám, odolné voči zahnívaniu, starnutiu, baktériám, hlodavcom, vlhkosti, mrazu, v konštrukcii sa časom vôbec nemení 
 • samotný granulát je opäť 100%-ne recyklovateľný