Energeticky pasívny murovaný rodinný dom v Rozhanovciach

Zakladanie tepelne izolovanej základovej dosky pre energeticky pasívny objekt
  • Energeticky pasívny murovaný rodinný dom v Rozhanovciach
  • Stavebník – súkromný investor
  • Tepelne izolovaná základová doska založená na penosklovom granuláte Geocell
  • Základová doska pre energeticky pasívny objekt 17,00 x 8,800 metra
  • STEELPACT – C25/30, DRAMIX RC 80/60 BN
  • Celoplošná doplnk. výstuž KY 49 – 8,0/8,0 100 x 100, 2000 x 3000
  • Hrúbka dosky 200 mm
  • Vrstva penoskla 0,40 metra v zhutnenom stave
  • Garantovaný statický výpočet celej skladby základovej dosky
description description description description description description description description description description description description description description description description description description description description