Energeticky pasívny murovaný rodinný dom v Trenčíne

Zakladanie tepelne izolovanej základovej dosky pre energeticky pasívny objekt
  • Energeticky pasívny murovaný rodinný dom v Trenčíne
  • Stavebník – súkromný investor
  • Tepelne izolovaná základová doska založená na penosklovom granuláte Geocell
  • Základová doska pre energeticky pasívny objekt 16,150 x 8,000 metra
  • STEELPACT – C25/30, DRAMIX RC 80/60 BN
  • Celoplošná doplnková výstuž KY 49 – 8,0/8,0 150 x 150, 2000 x 3000 mm
  • Dve oporné patky pod doskou na prenos vysokých bodových zaťažení s prerušeným tepelným mostom
  • Hrúbka dosky 250 mm
  • Vrstva penoskla 0,40 metra v zhutnenom stave
  • Garantovaný statický výpočet celej skladby základovej dosky
description description description description description description description description description description description description description description description description description description description description description description description description description description description