Energeticky pasívny rekreačný objekt v Novej Dedinke

Zakladanie tepelne izolovanej pasívnej základovej dosky
  • Stavebník – súkromný investor
  • Autor – Ing. arch. Ján Tvrdoň, Architectural and Building Management, s.r.o.
  • Tepelne izolovaná základová doska založená na penosklovom granuláte Geocell
  • Základová doska pre pasívny objekt 11,980 x 9,900 metra
  • Betón EN 206 – 1 – C30/37 – XC2 /SK/ – CI0,4 – Dmax 16 – S2, max. priesak 50 mm podľa EN12390-8
  • Výstuž oceľ B500B – 3 476 kg
  • Hrúbka dosky 300 mm
  • Vrstva penoskla 0,30 metra v zhutnenom stave
description description description description description description description description description description description description description description description description description description