Nízkoenergetický montovaný rodinný dom v Záhorskej Bystrici

Zakladanie tepelne izolovanej základovej dosky pre nízkoenergetický objekt
  • Nízkoenergetický montovaný rodinný dom v Záhorskej Bystrici
  • Stavebník – súkromný investor
  • Tepelne izolovaná základová doska založená na penosklovom granuláte Geocell
  • Základová doska pre nízkoenergetický objekt 14,945 x 11,700 metra
  • STEELPACT – C25/30, DRAMIX RC 80/60 BN
  • Lokálne doplnková výstuž KY 49 – 8,0/8,0 100 x 100, 2000 x 3000
  • Oporná patka pod doskou na prenos vysokého bodového zaťaženia s prerušeným tepelným mostom
  • Hrúbka dosky 260 mm
  • Vrstva penoskla 0,26 metra v zhutnenom stave
  • Garantovaný statický výpočet celej skladby základovej dosky
description description description description description description description description description description description description description description description description description description description