Nízkoenergetický murovaný rodinný dom v Kostolišti

Zakladanie tepelne izolovanej základovej dosky pre nízkoenergetický objekt
  • Nízkoenergetický murovaný rodinný dom v Kostolišti
  • Stavebník – súkromný investor
  • Tepelne izolovaná základová doska založená na penosklovom granuláte Geocell
  • Základová doska pre nízkoenergetický objekt 11,000 x 14,000 metra
  • STEELPACT – C25/30, DRAMIX RC 80/60 BN
  • Lokálna doplnk. výstuž KH 30 – 6,0/6,0 100 x 100, 2000 x 3000
  • Hrúbka dosky 250 mm
  • Vrstva penoskla 0,26 metra v zhutnenom stave
  • Garantovaný statický výpočet celej skladby základovej dosky
description description description description description description description description description description description description description description description description description description description description description description description