Nízkoenergetický murovaný rodinný dom v Rusovciach

Zakladanie tepelne izolovanej základovej dosky pre nízkoenergetický dom
  • Nízkoenergetický murovaný rodinný dom v Rusovciach
  • Stavebník – DEXTER, s.r.o.
  • Založenie tepelne izolovanej základovej dosky na penosklovom granuláte Geocell
  • Základová doska pre nízkoenergetický objekt 22,230 x 7,480 metra
  • STEELPACT – C25/30, DRAMIX RC 80/60 BN, doplnková výstuž KY 50 v celej ploche hrúbka 250 mm
  • Vrstva penoskla 0,26 metra v zhutnenom stave
  • Klasická základová doska pre záhradný domček 3,000 x 6,450 metra KY 50 v ploche, hrúbka 150 mm
  • Garantovaný statický výpočet celej skladby základovej dosky