predaj penosklového granulátu a produktov z penového skla

Penosklo je pre stavebníctvo materiálom skutočne širokého použitia a aplikácií – výstupným produktom je nielen granulát a jeho aplikácie, ale aj ako kompaktný materiál vo forme tabúľ a blokov, ktoré majú použitie na celej stavbe.

Penosklový granulát je vhodný na zakladanie stavieb, hydro a tepelné izolácie podzemných častí stavieb a izolácie podláh, ako aj pri rekonštruovaní historických objektov, kde svojou nízkou váhou dokáže odľahčiť napr. staticky zlé stavby tým, že nahradí ťažkú piesočnú výplň v klenbách a stropoch pri zachovaní ich účelu.

Kompaktný materiál vo forme tabúľ a blokov nájde svoje použitie na celej stavbe.

Bloky, ktoré sa vyrábajú riadeným a kontrolovaným chladnutím penosklovej taveniny sú známe pod obchodným názvom PERNISUL® a je to materiál, ktorý ako jediný je schopný prerušiť tepelný most medzi základom a stenou a znášať trvalé statické zaťaženie celej stavby.

Veľkoplošné bloky sa pod názvom FOAMGLAS® používajú ako hydro a termo izolácia na základy, ako termo izolácia na steny a fasády, ako termoizolácia do podhľadov, izolácia na trapézové plechy a plechové konštrukcie, na extrémne zaťažené plošné konštrukcie /napr. ploché alebo zelené strechy, alebo izolovanie veľmi zaťažených podláh/. Úplne zvláštnu kapitolu tvoria tvarovky na izolovanie potrubí a zariadení na izoláciu médií od -260 do +430 °C.

Uvedený sortiment s Vami radi odkonzultujeme a dodáme pre účely vašej stavby, pre realizačné firmy, alebo pre kutilov, ktorí si niektoré činnosti dokážu zrealizovať na svojom dome vo vlastnej réžii. Cez priložený formulár na CP nám zašlite svoje otázky a požiadavky.