realizácia izolovanej základovej dosky na penovom skle

Zakladanie stavieb rodinných domov na penovom skle s tepelne izolovanou základovou doskou s rozptýlenou výstužou predstavuje v súčasnosti modernú, progresívnu, časovo, rozsahom prác, ekológiou a ekonomikou špičkovú stavebnú technológiu.

Hlavné benefity takto zhotovených základov sú:

 • vysoká pevnosť, stabilita a kvalita základovej dosky
 • základy domu bez tepelných mostov
 • úspory času pri realizácii
 • úspory nákladov na realizáciu
 • sekundárne, ale nie zanedbateľné úspory na energiách počas celej životnosti domu

Okrem prínosov individuálnych sú aj prínosy globálne – použité materiály obsahujú malé množstvo tzv. “šedej” alebo zabudovanej energie, a teda menšou spotrebou energií pri prevádzke domu menej zaťažujeme prírodu a životné prostredie.

Pozrime sa na výhody takto zhotovenej základovej dosky:
Výborná statika a pevnosť dosky sú výsledkom kombinácie betónu Holcim a rozptýlenej výstuže Dramix® od Firmy Bekaert. Produkt nesie obchodné meno Steelpact® /drátkobetón/. Rozptýlená výstuž a kvalitný betón vytvoria základovú dosku s vysokou únosnosťou v tlaku. Doska sa zhotovuje na lôžku zo sklopenového granulátu /penoskla/, ktoré má v zhutnenom stave vynikajúcu pevnosť v tlaku. Takto konštruovaný produkt dokáže stabilne prenášať zaťaženie až 11 ton/m2.

Jednoducho dosiahnuteľná vysoká stabilita základovej dosky na penoskle umožňuje nahradiť niektoré technológie používané v zložitejších geologických podmienkach – napr. pilótovanie základov alebo konsolidované násypy. Penosklo svojou nízkou mernou hmotnosťou znižuje tlak na podložie a odľahčuje tým základy napr. pri dlhotrvajúcich dažďoch.

Penosklo je materiál s unikátnymi tepelnoizolačnými vlastnosťami, umožní reálne v jedinom jednoduchom kroku dosiahnuť požadované parametre – je to tepelná izolácia s parametrami potrebnými pre energeticky úsporné, nízkoenergetické alebo energeticky pasívne domy. Požadovaná hrúbka zhutnej vrstvy sa určí z jednoduchej tabuľky:

Uzavretá bunečná štruktúra v kombinácii so samotným materiálom – sklom, sú jedinečnou kombináciou, ktorá umožňuje v jednom kroku spojiť drenážne, hydroizolačné a mrazuvzdorné schopnosti. Vlhkosť je vrstvou skla odvedená a premrznutie pod základovou doskou nehrozí. Drenáž penového skla rieši aj ďalší problém s potenciálnou kumuláciou radónu prirodzeným prevetrávaním – ochrana pred radónovým žiarením je zabezpečená konštrukciou materiálu….

Základová doska leží na násype penoskla ako na vankúši a nie je v žiadnom bode spojená so zemou. Dodatočným zateplením boku dosky extrudovaným polystyrénom a zasypaním do penoskla bude tepelne izolovaný celý základ stavby bez tepelných mostov.

Takto zhotovená doska nepotrebuje dodatočné zatepľovanie z vrchnej strany. Doska, uložená pod pochôdznou podlahou plní v interiéri funkciu ako prirodzený akumulátor, ktorý sa jednak môže “nabíjať” v zimných mesiacoch teplom dopadajúcich slnečných lúčov, naopak v lete ochladzuje ohriaty vzduch v interiéri. Toto je veľmi dôležité hlavne pri drevostavbách, kde ostatné materiály teplo neakumulujú a doska preberá funkciu tepelného stabilizátora stavby.

Úspora pri tejto technológii spočíva v tom, že ponúkané riešenie je tak komplexné, že pri samotnej stavbe nemusíte:

 • z vnútornej strany realizovať žiadnu hydroizoláciu,
 • žiadne dodatočné zatepľovanie vrstvou XPS alebo inej izolácie,
 • žiadne vytváranie pochôdznej vrstvy na dodatočnej izolácii,
 • ďalšiu úsporu získate tým, že stavebná výška takejto dosky je podstatne menšia a ušetríte na svetlej výške obvodového plášťa a priečok, ktoré môžu byť nižšie pri rovnakej svetlej výške interiéru,
 • vďaka nižšej montážnej výške samotných základov sa redukujú aj náklady na výkop a manipuláciu so zeminou.

Táto unikátna stavebná technológia je niekoľkonásobne rýchlejšia ako klasické zakladanie, šetrí finančné prostriedky, prináša dlhodobé úspory a samozrejme splňuje všetky zákonné stavebné požiadavky v rámci EÚ.

Porovnanie ceny
Vstupné náklady porovnávané pri zastavanej ploche domu 100 m2 z pohľadu celej stavby sú so základovou doskou na penovom skle nižšie približne o 3.000,- až 3.500,- € oproti neizolovanej doske alebo zakladaniu na základových pásoch. Porovnanie je založené na skutočnosti, že dodávatelia jednotlivých technológií použijú materiály v  rovnakej kvalitatívnej hladine.

Výhoda tepelne izolovanej základovej dosky zhotovenej na penosklovom granuláte je vo veľmi krátkej dobe potrebnej na jej samotnú realizáciu. Kompletná realizácia trvá zvyčajne 5 až 8 pracovných dní pri rovinatom teréne s priaznivými geologickými podmienkami.

Celá realizácia sa dá zhrnúť do týchto štyroch základných krokov:

 1. zameranie stavby a výkopové práce,
 2. pokládka sietí, uzemnenia hromozvodu, drenáže a úprava podkladu,
 3. uloženie a zhutnenie granulátu z penového skla,
 4. debnenie a odliatie základovej dosky Steelpact.

V prípade Vášho záujmu, Vám veľmi radi na osobnom stretnutí predstavíme jednotlivé technologické postupy a vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na Váš projekt.