sanácie podláh a základov starších RD, ich tepelné odizolovanie

Prečítali ste si o zakladaní stavieb rodinných domov na sklopenovom granuláte s tepelne izolovanou základovou doskou s rozptýlenou výstužou? Povzdychli ste si, že to je síce pekné, ale Váš dom už stojí, má čosi za sebou a so základmi resp. s podlahou máte skorej problémy, ako úžitok?
To, že aplikovanie penového skla v stavebníctve predstavuje v súčasnosti modernú, progresívnu, časovo, rozsahom prác, ekológiou a ekonomikou špičkovú stavebnú technológiu by nebola úplne pravda, keby to platilo len pre novostavby.

Technológia je vhodná a dostupná aj pre:


Sanácie podláh v starších rodinných domoch.
S minimálnym nutným rozsahom prác, skrátením času realizácie a v neposlednom rade s relatívne malou stavebnou výškou môžete mať vo svojom dome, resp. izbe novú podlahu, ktorá bude tepelne izolovaná, izolovaná proti vlhkosti a radónu a bez ďalších dodatočných zateplení a poterov Vám umožní priamo položiť vybranú podlahovú krytinu a užívať si sucho a teplo domova. Sanácie sa dajú robiť postupne po jednotlivých miestnostiach, počas užívania domu.

Sanácie pivníc v rodinných domoch. Máte 20 – 30 ročný podpivničený dom, s vlhkou pivnicou, vlhkými stenami a studenou podlahou v byte?
Jednoduchou úpravou možno docieliť, aby steny Vašej pivnice postupne vyschli a súčasne boli pred ďalšou zimou zaizolované – výkop okolo stien pivnice sa vyloží geotextíliou, zasype vrstvou penového skla, ktoré sa mierne zhutní. Cez drenáž penoskla odvetrávané steny postupne vyschnú a vrstva penoskla bude súčasne pôsobiť ako tepelná izolácia. Teplá a suchá pivnica Vám prinesie teplú podlahu v dome.